BCAA là gì?

Được dịch từ tiếng Anh-Axit amin chuỗi nhánh là axit amin có một chuỗi bên béo có một nhánh. Trong số các axit amin tạo protein, có ba BCAAs: leucine, isoleucine và valine.

Whey Protein

∙  Whey Blend

Whey RSP (hết hàng)

∙  Whey Casein

∙  Whey Isolate

Intra Workout

∙  Bcaa & Eaa

Pre-Workout & Fat Burner...

∙  Pre-workout

∙  Fat Burner

∙  Multivitamines

Tạm hết hàng