Ration – Redcon1

RATION 65 Lần Dùng / 25G Protein, 6G BCAAS ,15G EAA / Mùi vị: Peanut Butter Chocolate & Chocolate

› 25g Protein / 70 Lần Dùng
› 90% Whey Hydrolyzed, 10% Whey Concentrate
› Sửa chữa, Phục hồi Cơ bắp
› Công nghệ Lọc lạnh siêu phân tử
› Hương vị tuyệt vời và dễ dàng phối trộn
› Tiêu hóa dễ dàng

Whey Protein

∙  Whey Blend

Whey RSP (hết hàng)

∙  Whey Casein

∙  Whey Isolate

Intra Workout

∙  Bcaa & Eaa

Pre-Workout & Fat Burner...

∙  Pre-workout

∙  Fat Burner

∙  Multivitamines

Tạm hết hàng